Loonschade na letselschade?

 Informatie over loonschade na letselschade vindt u hier

  • Wij verhalen uw loonschade
  • Regres na letselschade
  • Ervaren experts en LSA advocaten
  • U kunt kiezen voor no cure no pay* of uurtarief
  • Een actief begeleidingsproces waardoor u meer bespaart dan alleen het doorbetaalde loon
  • Inzet van een eigen arbodienst is mogelijk
  • Diverse medisch adviseurs
  • Gratis regres is mogelijk! *
  • U krijgt gratis een pre-scan advies/intake.

Wilt u meer informatie bel dan vrijblijvend: 030-8901346

*Alleen via het kantoor van Victory Juridisch Advies kan u no cure no pay worden aangeboden.

Victory verhaalt loonschade voor werkgever

Victory bewijst causale verband bij Whiplash

De verzekeraar ontkende het causale verband bij een jongeman met een whiplash. De door hem gepresenteerde klachten en beperkingen zouden niet zijn veroorzaakt door het hem overkomen verkeersongeval. Niet leuk voor de jongeman maar ook niet voor de werkgever die probeerde zijn loonschade te verhalen. Read the rest of this entry »

Regres en gedifferentieerde premie WGA

Een derde kan aansprakelijk zijn voor de ziekte die heeft geleid tot de WAO- of WGA-uitkering van uw (ex-)werknemer. In dat geval kunt u deze derde aansprakelijk stellen (regresrecht) voor het loon dat u hebt doorbetaald tijdens de ziekte. Als u op grond van zo’n regresactie een schadevergoeding van deze derde hebt gekregen, kunt u ons vragen hiermee rekening te houden bij uw gedifferentieerde WGA-premiepercentage: uw premiepercentage wordt hierdoor lager. U moet de schadevergoeding dan uiterlijk in 2009 hebben gekregen. Bij het bepalen van uw gedifferentieerde WGA-premiepercentage laten wij dan de WAO- of WGA-uitkering van deze werknemer geheel of gedeeltelijk buiten beschouwing.

U stuurt het verzoek naar uw belastingkantoor. Stuur daarbij bewijsstukken mee waaruit blijkt hoeveel loon u hebt doorbetaald tijdens de 52 weken die voorafgingen aan de WAO-uitkering, of de 104 weken die voorafgingen aan de WGA-uitkering. Ook moet uit de bewijsstukken blijken welk bedrag u hebt gekregen van de derde die u aansprakelijk hebt gesteld.

Vragen over regres| kan ik de kosten van vervangende arbeidskrachten verhalen?

Uw werknemer is ziek. Hij is arbeidsongeschikt door een verkeersongeval.

Vraag:

Kan ik als werkgever andere werknemers  inzetten en kan ik dan die kosten (extra loonkosten)  verhalen op deze  aansprakelijke derde.

Met andere woorden kan ik mijn schade kunt verhalen op diegene die ervoor gezorgd heeft dat mijn werknemer arbeidsongeschikt is geworden?

Antwoord:

Helaas kan dit niet. U kunt slechts die schade verhalen die vergelijkbaar is met de schade die ook uw werknemer op die aansprakelijke derde kan verhalen.(met wat aanvullingen tegenwoordig)

Loonschade Werknemer is te verhalen

De meeste grote werkgevers weten het wel maar menig slager, loodgieter of transporteur weet niet dat hij het netto doorbetaalde loon kan terugvorderen als zijn werknemer door schuld van een ander arbeidsongeschikt is geworden.

Na een verkeersongeval bijvoorbeeld mag u als werkgever de eerste twee jaar 170% van het bruto loon gaan doorbetalen en soms zelfs meer! Daar gaat uw winst. De werknemer ziek, u mist opdrachten en moet ook nog een vervanger aanstellen.

De loonvordering maakt deel uit van de regresvordering welke u als werkgever bij de aansprakelijke partij kunt indienen. Soms is dit een zeer gemakkelijk maar meestal volgt er een discussie die voor een leek moeilijk te volgen is.